1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R17
  6. Cho phép ẩn hiện 7 mục trên Thông báo phát hành hóa đơn khi in/xuất khẩu thông báo

Cho phép ẩn hiện 7 mục trên Thông báo phát hành hóa đơn khi in/xuất khẩu thông báo

1. Mục đích

Cải tiến Thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi
in/xuất khẩu thông báo do một số cơ quan Thuế yêu cầu hiển thị kể cả trường hợp
ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm (.), hàng thập phân là dấu phẩy (,)

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R17: Chương trình cải tiến Thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi
in/xuất khẩu thông báo do 1 số cơ quan Thuế yêu cầu hiển thị kể cả trường hợp
ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm (.), hàng thập phân là dấu phẩy (,)


1. Vào Đăng ký phát hành/Thông báo phát hành hóa đơn, Thêm mới, bổ sung thêm mục 7: “7. Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu chấm (.) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị”.

2. Check chọn mục 7, bổ sung đầy đủ các thông tin/Lưu, xuất khẩu PDF/Word/XML, Thông báo phát hành hóa đơn hiển thị thêm mục 7:

<Bổ sung ảnh sau>

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay