1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. 3. meInvoice.vn tích hợp
  5. Lịch sử phát triển sản phẩm
  6. R3
  7. Cải tiến xác nhận thỏa thuận dịch vụ và tài nguyên lần đầu tiên: chỉ quyền quản trị mới được xác nhận

Cải tiến xác nhận thỏa thuận dịch vụ và tài nguyên lần đầu tiên: chỉ quyền quản trị mới được xác nhận

 1. Mục đích

Cải tiến xác nhận thỏa thuận dịch vụ và tài nguyên lần đầu tiên: chỉ quyền quản trị mới được xác nhận

2. Chi tiết thay đổi

Đăng nhập vào app bằng người dùng có vai trò Quản trị

1. Truy cập và đăng nhập vào website: https://app.meinvoice.vn

2. Sau khi đăng nhập vào, hiển thị xác nhận thỏa thuận dịch vụ


Lưu ý:  • Đăng nhập bằng người dùng có vai trò Người dùng sẽ không nhìn thấy xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

  • Thực hiện kết nối dưới desktop cũng chỉ hiển thị xác nhận thỏa thuận khi kết nối bằng tài khoản có vai trò Quản trị.
Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay