1. Trang chủ
  2. Kế toán muốn trên bản thể hiện hóa đơn điện tử có mã tra cứu và trang web tra cứu để trường hợp KH không nhận được email thông báo gửi hóa đơn thì khi xem hóa đơn bằng file PDF cũng có thông tin để tra cứu luôn

Kế toán muốn trên bản thể hiện hóa đơn điện tử có mã tra cứu và trang web tra cứu để trường hợp KH không nhận được email thông báo gửi hóa đơn thì khi xem hóa đơn bằng file PDF cũng có thông tin để tra cứu luôn

1. Mục đích

Kế toán muốn trên bản thể hiện hóa đơn điện tử có mã tra cứu và trang web tra cứu để trường hợp khách hàng không nhận được email thông báo gửi hóa đơn thì khi xem hóa đơn bằng file PDF cũng có thông tin để tra cứu luôn.

2. Chi tiết thay đổi

Khi thực hiện xem hóa đơn điện tử đã phát hành, chương trình sẽ hiển thị thêm thông tin mã tra cứu hóa đơn và trang web tra cứu.
Lưu ý:


  • Các thông tin này hiển thị cả trên hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, Hóa đơn điện tử file PDF hoặc tra cứu hóa đơn trên web.
  • Hiển thị Mã số tra cứu, Web tra cứu trên hóa đơn mẫu: cho phép người sử dụng sửa mẫu để bỏ đi hoặc tự thêm vào
  • Đối với các mẫu được khởi tạo từ R33 về trước không hiển thị thông tin Mã tra cứu và trang web tra cứu, người dùng muốn hiển thị thì vào hóa đơn mẫu và sửa mẫu kéo các trường thông tin này lên.
Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay