1. Trang chủ
  2. Đăng nhập meInvoice.vn Web sau khi mua mới phần mềm

Đăng nhập meInvoice.vn Web sau khi mua mới phần mềm

Đăng nhập phần mềm bằng mã số thuếsố điện thoại (hoặc email) do chương trình cung cấp qua email khai báo khi đặt mua phần mềm.

Nếu đăng nhập bằng số điện thoại

Trường hợp 1: Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập mã xác thực gồm 6 chữ số do MISA cung cấp qua số điện thoại đăng nhập phần mềm.

2. Thiết lập mật khẩu đăng nhập phần mềm (là mật khẩu đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA)

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm số, chữ cái và ký tự đặc biệt.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập tài khoản thành công, nhấn Bắt đầu làm việc.

Lưu ý: Số điện thoại và mật khẩu vừa thiết lập là tài khoản đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA.

Trường hợp 2: Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập mật khẩu của tài khoản MISA để đăng nhập phần mềm.

2. Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu đăng nhập. Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây.

Nếu đăng nhập bằng email

Trường hợp 1: Chương trình hiển thị như sau:

1. Nhập mã xác thực gồm 6 chữ số do MISA cung cấp qua email đăng nhập phần mềm.

2. Thiết lập mật khẩu đăng nhập phần mềm (là mật khẩu đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA)

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm số, chữ cái và ký tự đặc biệt.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập tài khoản thành công\nhấn Bắt đầu làm việc.

Lưu ý: Email và mật khẩu vừa thiết lập là tài khoản đăng nhập meInvoice  những lần sau và tất cả các ứng dụng của MISA.

Trường hợp 2: Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập mật khẩu của tài khoản MISA để đăng nhập phần mềm.

2. Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu đăng nhập. Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây.

Cập nhật 23/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.