1. Trang chủ
  2. (Desktop) Kế toán mong muốn người mua hàng trên hóa đơn không tự động lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn hoặc Người đại diện theo pháp luật

(Desktop) Kế toán mong muốn người mua hàng trên hóa đơn không tự động lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn hoặc Người đại diện theo pháp luật

1. Nội dung

Kế toán mong muốn người mua hàng trên hóa đơn không tự động lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn hoặc Người đại diện theo pháp luật.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R18 Desktop: Đơn vị sử dụng ME bản độc lập, thường xuất hóa đơn cho khách hàng tổ chức. Khi lập danh sách khách hàng, kế toán điền đầy đủ cả thông tin người nhận hóa đơn và địa chỉ gửi mail để tiện cho việc gửi hóa đơn cho khách hàng. Trên mẫu hóa đơn khách hàng chỉ thể hiện thông tin tên đơn vị, không hiển thị tên người mua.

Khi lập hóa đơn trên phần mềm, kế toán chọn thông tin khách hàng thì phần mềm tự động lấy lên thông tin người mua hàng là người nhận hóa đơn đã nhập trên danh mục khách hàng, kế toán lại phải xóa thông tin này đi. Trường hợp kế toán không để ý kỹ vẫn xuất hóa đơn dẫn đến sai hóa đơn và phải lập biên bản điều chỉnh.

Từ phiên bản R18 Desktop trở đi: Phần mềm cải tiến, tách riêng hai thông tin người nhận hóa đơn và người mua hàng để thông tin trên hóa đơn thể hiện đúng và kế toán không phải sửa lại.

1. Trên danh mục Khách hàng:
  • Khi khai báo Khách hàng là tổ chức tách riêng thông tin Người mua hàng và Người nhận hóa đơn.
  • Khi nhập khẩu danh mục khách hàng từ excel bổ sung các trường ghép cột về thông tin người mua hàng(nếu cần)

2. Khi lập hóa đơn.

Sau khi chọn khách hàng thì chương trình sẽ tự động lấy thông tin Người mua hàng, Email, Số điện thoại theo:

  • Với khách hàng là tổ chức thì ngầm định lấy theo thông tin tương ứng của Người mua hàng khai báo trên danh mục KH (có thể sửa lại nếu cần)

  • Với khách hàng là cá nhân thì ngầm định lấy theo thông tin Tên khách hàng, Email, Số điện thoại khai báo trên danh mục KH (có thể sửa lại nếu cần)

3. Khi gửi hóa đơn cho KH, gửi thông báo xóa bỏ, gửi biên bản hủy, biên bản điều chỉnh:
Thông tin Tên người nhận, Email, SĐT:
  • Nếu khách hàng trên hóa đơn chọn trong danh mục thì lấy theo thông tin của Người nhận HĐ trên danh mục KH.
  • Nếu khách hàng trên hóa đơn do NSD nhập tay, không chọn trong danh mục thì lấy theo thông tin Người mua hàng,
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay