1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R10
  6. Bổ sung loại tiền trên tổng tiền thanh toán với các hóa đơn hạch toán ngoại tệ

Bổ sung loại tiền trên tổng tiền thanh toán với các hóa đơn hạch toán ngoại tệ

1. Mục đích

Chương trình hiển thị tổng tiền thanh toán trên hóa đơn hạch toán ngoại tệ theo đúng thông tư 39.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R10: Chương trình hiển thị tổng tiền thanh toán trên hóa đơn hạch toán ngoại tệ theo đúng thông tư 39.

Lưu ý: Người dùng mới thực hiện được chức năng trên các mẫu mang đi. Đối với các mẫu đặc thù và mẫu SME, xem chi tiết hướng dẫn tại đây để sửa mẫu cho hiển thị thông tin loại tiền lên.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay