Bổ sung các mẫu hóa đơn nhiều thuế suất

1. Mục đích

Cho phép người sử dụng khởi tạo được mẫu hóa đơn có nhiều thuế suất trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Cho phép người sử dụng khởi tạo được mẫu hóa đơn có nhiều thuế suất trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau

Các mẫu hóa đơn nhiều thuế suất được khởi tạo gồm:

 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 1
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 1 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 2
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 2 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 3
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 3 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 4
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất – Mẫu 4 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 1
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 1 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 2
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 2 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 3
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 3 (Song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 4
 • Hóa đơn GTGT – Nhiều thuế suất, nhiều chiết khấu – Mẫu 4 (Song ngữ)
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay