Bổ sung mẫu hóa đơn GTGT A5 và hóa đơn bán hàng A5

1. Mục đích


Cho phép người sử dụng khởi tạo được mẫu hóa đơn GTGT và mẫu hóa đơn bán hàng khổ
 giấy A5 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R13: Cho phép người sử dụng khởi tạo được mẫu hóa đơn GTGT và mẫu hóa đơn bán hàng khổ giấy A5 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các mẫu mới bổ sung gồm:

  1. Hóa đơn GTGT A5 – Mẫu 1
  2. Hóa đơn GTGT A5 – Mẫu 1 (Song ngữ)
  3. Hóa đơn GTGT A5 – Mẫu 2
  4. Hóa đơn GTGT A5 – Mẫu 2 (Song ngữ)
  5. Hóa đơn GTGT A5 – Nhiều TS – Mẫu 1
  6. HĐ GTGT A5 – Nhiều TS – Mẫu 1 (Song ngữ)
  7. Hóa đơn GTGT A5 – Nhiều TS – Mẫu 2
  8. HĐ GTGT A5 – Nhiều TS – Mẫu 2 (Song ngữ)
  9. Hóa đơn bán hàng A5
  10. Hóa đơn bán hàng A5 – Song ngữ

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay