R14

This opening paragraph should describe the feature that you are documenting. Explain how it is commonly used and what the benefits are. For example: The Widget Master email link allows you to easily send information about each widget to various departments within your company. Often, the feature that you are documenting can be best explained by walking the reader through step by step. Use screenshots to illustrate the steps where possible.

  1. Start the application by…
  2. On the startup screen, click the…
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay