1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Cho phép NSD gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua có thể ký điện tử trên các biên bản này

Cho phép NSD gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua có thể ký điện tử trên các biên bản này

1. Mục đích


NSD có thể gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua các thể ký điện tử trên các biên bản này.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: NSD có th gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua các thể ký điện tử trên các biên bản này.


Xem hướng dẫn gửi biên bản hủy chi tiết tại đây.

Xem hướng dẫn Người mua ký điện tử trên biên bản hủy chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay