1. Trang chủ
  2. (Desktop)Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

(Desktop)Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

1. Nội dung

Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R18 Desktop: Phần mềm chỉ cho phép nhập Mã số thuế doanh nghiệp là Mã số thuế được đăng ký tại Việt Nam, không cho phép nhập Mã số thuế của doanh nghiệp nước ngoài.

Từ phiên bản r18 Desktop trở đi: Phần mềm cải tiến, cho phép lập được hóa đơn cho người mua có mã số thuế không đăng ký tại Việt Nam.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập hóa đơn tại đây.

Lưu ý:  Trên Hệ thống\Tùy chọn\Khác: Bổ sung tùy chọn “Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ”

      • Nếu chọn Không cảnh báo thì khi lưu chương trình vẫn cho lưu và không cần cảnh báo gì.
      • Nếu chọn Cảnh báo thì khi lưu, chương trình sẽ cảnh báo “Mã số thuế <mã số thuế> không hợp lệ. Bạn có muốn lưu không?” => nếu NSD chọn Có thì vẫn cho phép lưu bình thường.
      • Nếu chọn Cảnh báo và không cho lưu thì khi lưu, chương trình sẽ cảnh báo “Mã số thuế <mã số thuế> không hợp lệ.” và không cho lưu như hiện nay.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay