1. Trang chủ
  2. NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể khai báo các thông tin ở chi tiết từng dòng hàng hóa (Số lô, hạn sử dụng, Số đầu kỳ/cuối kỳ đối với đơn vị kinh doanh điện nước,…) để có thể lấy thông tin đó lên hóa đơn để gửi cho người mua

NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể khai báo các thông tin ở chi tiết từng dòng hàng hóa (Số lô, hạn sử dụng, Số đầu kỳ/cuối kỳ đối với đơn vị kinh doanh điện nước,…) để có thể lấy thông tin đó lên hóa đơn để gửi cho người mua

1. Mục đích


Cho phép kế toán khai báo được các thông tin bổ sung taij từng dòng hàng hóa chi tiết theo đặc thù của đơn vị để có thể xuất hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua hàng.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép khai báo các thông tin bổ sung tại từng dòng hàng hóa chi tiết khi lập hóa đơn và có thể in được các thông tin này lên hóa đơn để theo dõi và gửi cho người mua hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay