1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3
  6. Bộ phận xuất hóa đơn muốn tổng hợp được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng

Bộ phận xuất hóa đơn muốn tổng hợp được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng

1. Mục đích


Cho phép kế toán có thể xem được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình bổ sung Bảng kê chi tiết hóa đơn để có thể xem được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng.

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn.
2. Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ.

4. Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay