1. Trang chủ
  2. Khi NSD lập hóa đơn hoặc thêm khách hàng trong danh mục thì có thể tự động lấy được các thông tin của khách hàng dựa trên Mã số thuế để kiểm tra lại các thông tin và không mất thời gian lập các chứng từ

Khi NSD lập hóa đơn hoặc thêm khách hàng trong danh mục thì có thể tự động lấy được các thông tin của khách hàng dựa trên Mã số thuế để kiểm tra lại các thông tin và không mất thời gian lập các chứng từ

1. Mục đích


Cho phép kế toán khi khai báo danh mục Khách hàng hoặc lập hóa đơn có thể tự động lấy được các thông tin của khách hàng dựa trên mã số thuế tiết kiệm thời gian khi lập chứng từ


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Trên giao diện khai báo Khách hàng hoặc lập hóa đơn, chương trình cho phép kế toán sau khi nhập thông tin Mã số thuế có thể lấy được các thông tin của khách hàng để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

  • Khi khai báo khách hàng, sau khi khách hàng nhập thông tin Mã số thuế và nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Tên khách hàng và Địa chỉ

  • Tương tự khi khai báo Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn điều chỉnh, Hóa đơn thay thế.Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay