1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R4
  6. Kế toán trưởng muốn phân quyền cho từng kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa, điều chỉnh, thay thế hóa đơn

Kế toán trưởng muốn phân quyền cho từng kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa, điều chỉnh, thay thế hóa đơn

1. Mục đích

Cho phép Kế toán trưởng có thể phân quyền cho từng kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa, điều chỉnh, thay thế hóa đơn đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R4: Trên giao diện phân quyền, cho phép người sử dụng có thể phân quyền sử dụng cho từng chức năng.

Giả sử đơn vị muốn phần quyền cho kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa bỏ, điều chỉnh, thay thế hóa đơn, thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống\Quản lý người dùng, nhấn Thêm.
  • Tại Phân quyền sử dụng, chọn tab Chức năng và thực hiện phân quyền chức năng được sử dụng.


Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay