1. Trang chủ
 2. Giảm tiền thuế theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

Giảm tiền thuế theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 đối với những hóa đơn phát hành từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đối tượng áp dụng:

 • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.
 • Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản này không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến.
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Cách áp dụng:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ
 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lập hóa đơn

Hóa đơn giá trị gia tăng

Các bước lập hóa đơn thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.
 • Khai báo đơn giá hàng hóa và thuế suất thuế GTGT như thông thường, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT và Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT.
  Lưu ý: Thuế suất GTGT vẫn chọn mức 5% hoặc 10%.

 • Hóa đơn GTGT áp dụng giảm thuế sẽ hiển thị thông tin như sau:

Hóa đơn bán hàng

Các bước lập hóa đơn bán hàng thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.
 • Khai báo thông tin hàng hóa và Tiền thuế GTGT được giảm của từng mặt hàng, chương trình sẽ tự động tính Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
  Lưu ý: Thông tin Đơn giá, Thành tiền ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

 • Hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế sẽ hiển thị thông tin như sau:

Nhập khẩu hóa đơn

 • Kế toán tự thêm cột tiêu đề Áp dụng giảm tiền thuế GTGT 30% theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 trên tệp dữ liệu nhập khẩu và nhập nội dung như sau:
  • Nhập nếu hóa đơn Áp dụng giảm tiền thuế GTGT 30% theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.
  • Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu hóa đơn không Áp dụng giảm tiền thuế GTGT 30% theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.
 • Với Hóa đơn bán hàng, kế toán tự thêm cột Tiền thuế GTGT được giảm trên tệp dữ liệu nhập khẩu và khai báo thông tin tương ứng cho từng hàng hóa.
 • Các bước nhập khẩu thực hiện như bình thường.

3. Lưu ý: Đáp ứng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 với các mẫu hóa đơn sau:

 • Hóa đơn GTGT
  • Mẫu cơ bản
  • Vận tải
  • Đại lý vé máy bay
  • Khách sạn
  • Xuất bản sách
  • Đại lý hàng hải
 • Hóa đơn bán hàng
  • Mẫu cơ bản
Cập nhật 03/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay