1. Trang chủ
  2. Gửi vé cho khách hàng

Gửi vé cho khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn gửi vé điện tử cho khách hàng qua email, số điện thoại.

2. Các bước thực hiện

Gửi từng vé cho khách hàng

1. Vào mục Vé đã xuất.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần gửi cho khách hàng.

4. Chương trình tự động lấy lên Tên người nhận, Email người nhận theo thông tin tương ứng trên vé (nếu có thiết lập hiển thị thông tin khách hàng khi khởi tạo mẫu vé và nhập thông tin khách hàng khi xuất vé) hoặc kế toán tự nhập tay các thông tin này.

5. Nhấn Gửi.

Gửi hàng loạt vé cho khách hàng

1. Vào mục Vé đã xuất.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần gửi cho khách hàng.

3. Tích chọn hàng loạt vé cần gửi cho khách hàng

5. Chọn Gửi vé cho khách hàng.

6. Chương trình tự động lấy lên Tên người nhận, Email người nhận theo thông tin tương ứng trên vé (nếu có thiết lập hiển thị thông tin khách hàng khi khởi tạo mẫu vé và nhập thông tin khách hàng khi xuất vé) hoặc kế toán tự nhập tay các thông tin này.

Lưu ý:

      • Trường hợp không nhập đầy đủ thông tin Tên người nhận Email người nhận của từng vé, có thể tích chọn Bỏ qua vé thiếu thông tin để gửi các vé đã có đủ thông tin Tên người nhận, Email người nhận.
      • Nhấn Xem toàn bộ vé nếu muốn xem lại vé trước khi gửi.

7. Nhấn Gửi.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay