1. Trang chủ
  2. Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, xuất hóa đơn

Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, xuất hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, phát hành hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21 Desktop: Chương trình chưa cho phép in thông báo tiền điện/nước.

Từ phiên bản R21 Desktop (phát hành ngày 19/01/2021) trở đi: Chương trình cho phép in thông báo tiền điện/nước một cách nhanh chóng để gửi cho khách hàng kiểm tra trước khi thu tiền/phát hành hóa đơn.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn điện/nước.

2. Cách in thông báo tiền điện/nước.

  • In từng thông báo ngay sau khi lập hóa đơn.

(Mẫu thông báo)

  • In từng thông báo ngay sau khi phát hành hóa đơn.

  • In hàng loạt thông báo (hóa đơn chưa phát hành/đã phát hành)

Lưu ý: Khai báo đúng Loại hóa đơn, Trạng thái, Mẫu hóa đơn cần in.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay