1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. 3. meInvoice.vn tích hợp
  5. Lịch sử phát triển sản phẩm
  6. R6
  7. Kế toán muốn trên mail gửi hóa đơn cho KH bỏ dòng Đây là email tự động từ hệ thống… để khi khách hàng có thắc mắc về hóa đơn thì vẫn có thể trả lời mail được

Kế toán muốn trên mail gửi hóa đơn cho KH bỏ dòng Đây là email tự động từ hệ thống… để khi khách hàng có thắc mắc về hóa đơn thì vẫn có thể trả lời mail được

1. Mục đích

Kể từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R35 và AMIS.VN – Kế toán R13, các email Thông báo gửi hóa đơn điện tử và email Thông báo xóa bỏ hóa hóa đơn điện tử sẽ xóa bỏ dòng “Chú ý: Đây là email tự động từ hệ thống, vui lòng không phản hồi (reply) lại email này” để khách hàng không hiểu nhầm là không được phép phản hồi email.


2. Chi tiết thay đổi


Khi kế toán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử kèm gửi hóa đơn cho khách hàng (trên MISA SME.NET 2017 hoặc AMIS.VN – Kế toán) hoặc gửi hóa đơn cho khách (trên MISA SME.NET 2017 hoặc AMIS.VN – Kế toán).

  • MISA SME.NET 2017 R34 về trước hoặc AMIS.VN – Kế toán R12 về trước, trên email Thông báo gửi hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng hiển thị dòng “Chú ý: Đây là email tự động từ hệ thống, vui lòng không phản hồi (reply) lại email này
  • MISA SME.NET 2017 R35 hoặc AMIS.VN – Kế toán R13, khách hàng nhận được email Thông báo gửi hóa đơn điện tử như hình minh họa bên dưới.

Khi kế toán thực hiện xóa hơn đơn và có gửi thông báo cho khách hàng (trên MISA SME.NET 2017 hoặc AMIS.VN – Kế toán).
  • MISA SME.NET 2017 R34 về trước hoặc AMIS.VN – Kế toán R12 về trước, trên email Thông báo xóa bỏ hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng hiển thị dòng “Chú ý: Đây là email tự động từ hệ thống, vui lòng không phản hồi (reply) lại email này
  • MISA SME.NET 2017 R35 hoặc AMIS.VN – Kế toán R13, khách hàng nhận được email Thông báo xóa bỏ hóa đơn điện tử như hình minh họa bên dưới.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay