1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ thì làm thế nào?

Khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ thì làm thế nào?

1. Nội dung

Khi lập hoá đơn thay thế Phần mềm không chọn được hoá đơn đã xoá bỏ.

2. Giải pháp:
Thực hiện kiểm tra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hoá đơn chưa được thực hiện xoá bỏ.

Vào Hoá đơn\Hoá đơn điện tử\Kiểm tra cột Trạng thái hoá đơn


Nếu vẫn là hoá đơn gốc Bạn thực hiện xoá bỏ hoá đơn và lập hoá đơn thay thế theo hướng dẫn Tại đây.

Trường hợp 2: Hoá đơn đã được xoá bỏ trên MISA Meinvoice.vn WEB nên không cập nhật trạng thái xoá bỏ về MeInvoice.vn desktop.

Thực hiện xuất hoá đơn thay thế trên Meinvoice.vn bản WEB theo hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay