1. Trang chủ
  2. Khởi tạo mẫu vé vận tải

Khởi tạo mẫu vé vận tải

1. Nội dung

Hướng dẫn khởi tạo mẫu vé vận tải.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Có thể sửa lại thông tin tuyến đường đã thiết lập khi khởi tạo mẫu (trường hợp khởi tạo mẫu sử dụng cho 1 tuyến đường) tại Danh mục\Tuyến đường.
  • Trường hợp 1 tuyến đường có nhiều bến đi- bến đến, có thể quản lý bằng cách:
    • Mỗi một bến đi- bến đến khởi tạo một mẫu vé riêng.
    • Hoặc thêm trường mở rộng (tên bến đi – bến đến) khi khởi tạo mẫu vé.
Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay