1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R10
  6. Cho phép thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,…)

Cho phép thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,…)

1. Mục đích

Cho phép thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các
thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận
chuyển,…)

2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R10: Tại giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, cho phép người dùng thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các
thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận
chuyển,…)

Sau khi thiết lập trường mở rộng, trên mẫu hóa đơn hiển thị đầy đủ các thông tin đã thiết lập.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay