1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Web
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn giấy

Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn giấy

1. Nội dung

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn giấy phát hiện có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Xử lý hóa đơn.

2. Chọn Điều chỉnh hóa đơn.

3. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

4. Nhấn Điều chỉnh cho hóa đơn giấy.

5. Nhập thông tin hóa đơn giấy cần điều chỉnh.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh

8. Khai báo các thông tin chung của hóa đơn và Lý do điều chỉnh

9. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: Có thể đính kèm Biên bản điều chỉnh lên hóa đơn để tiện tra cứu khi cần.

10. Nhấn Lưu hoặc Lưu và Phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn điều chỉnh, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

    • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

    • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay