Cập nhật dữ liệu từ phần mềm Adsoft sang meInvoice

1. Nội dung.

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ phần mềm kế toán Adsoft sang meInvoice sau khi kết nối phần mềm Adsoft với meInvoice.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.


 

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.


4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý.


5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu.3. Lưu ý:

  • Các chứng từ được lấy sang phần mềm meInvoice bao gồm các loại chứng từ:
    •  Có ký hiệu là HD
    • Tài khoản có (TKCO): bắt đầu bằng 511

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay