1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R2
  6. Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo tính an toàn, đề phòng trường hợp dữ liệu hỏng

Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo tính an toàn, đề phòng trường hợp dữ liệu hỏng

1. Mục đích

Cho phép đơn vị sao lưu dữ liệu và gợi ý sao lưu dữ liệu định kỳ, đồng thời cho phép phục hồi dữ liệu từ tệp sao lưu, giúp đơn vị có thể khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp dữ liệu hỏng, đảm bảo tính an toàn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R2: Chương trình cho phép sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu từ tệp sao lưu để có thể khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp dữ liệu hỏng.

Xem hướng dẫn sao lưu dữ liệu tại đây.

Xem hướng dẫn phục hồi dữ liệu tại đây.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay