1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT

1. Mục đích


Chương trình cập nhật tên cơ quan thuế của các chi cục thuế hợp nhất theo công văn 2335/TCT-CNTT ngày 07/06/2019 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R7: Chương trình cập nhật tên cơ quan thuế của các chi cục thuế hợp nhất theo công văn 2335/TCT-CNTT ngày 07/06/2019.

Việc thay đổi sẽ được cập nhật tại:

  • Thông tin Cơ quan quản lý thuế tại mục Thông tin đơn vị.
  • Thông tin Cơ quan thuế trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.
  • Thông tin Cơ quan thuế trên Thông báo phát hành hóa đơn.
  • Thông tin Cơ quan thuế trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn.
  • Thông tin Cơ quan thuế trên Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn.


Chi tiết các cơ quan thuế được hợp nhất như sau:Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Hà Nam
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Duy Tiên Huyện Duy Tiên – Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
2 Chi cục Thuế huyện Lý Nhân Huyện Lý Nhân – Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
3 Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục
4 Chi cục Thuế huyện Bình Lục Huyện Bình Lục- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình LụcCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Lạng Sơn
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Chi Lăng Huyện Chi Lăng- Chi cục Thuế khu vực I
2 Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng- Chi cục Thuế khu vực I
3 Chi cục thuế huyện Đình Lập Huyện Đình Lập- Chi cục Thuế khu vực II
4 Chi cục thuế huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình- Chi cục Thuế khu vực II
5 Chi cục thuế huyện Văn Lãng Huyện Văn Lãng- Chi cục Thuế khu vực III
6 Chi cục thuế huyện Tràng Định Huyện Tràng Định- Chi cục Thuế khu vực III
7 Chi cục thuế huyện Văn Quan Huyện Văn Quan-Chi cục Thuế khu vực IV
8 Chi cục thuế huyện Bình Gia Huyện Bình Gia- Chi cục Thuế khu vực IV
9 Chi cục thuế huyện Bắc Sơn Huyện Bắc Sơn- Chi cục Thuế khu vực IVCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế quận Sơn Trà Quận Sơn Trà- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
2 Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn Quận Ngũ Hành Sơn- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
3 Chi cục thuế quận Thanh Khê Quận Thanh Khê- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu
4 Chi cục thuế quận Liên Chiểu Quận Liên Chiểu- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên ChiểuCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Ea H’Leo Huyện Ea H’Leo-Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo-Krông Búk
2 Chi cục thuế huyện Krông Búk Huyện Krông Búk-Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo-Krông Búk
3 Chi cục thuế huyện Thị xã Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ- Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
4 Chi cục thuế huyện Krông Năng Huyện Krông Năng – Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
5 Chi cục thuế huyện Krông Ana Huyện Krông Ana- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
6 Chi cục thuế huyện Cư Kuin Huyện Cư Kuin- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
7 Chi cục thuế huyện Lắk Huyện Lắk-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
8 Chi cục thuế huyện Krông Bông Huyện Krông Bông-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
9 Chi cục thuế huyện Ea Kar Huyện Ea Kar- Chi cục Thuế khu vực  Ea Kar-M’Drắc
10 Chi cục thuế huyện M’Drắc Huyện M’Drắc- Chi cục Thuế khu vực  Ea Kar-M’DrắcCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Phong Điền Huyện Phong Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
2 Chi cục thuế huyện Quảng Điền Huyện Quảng Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
3 Chi cục thuế  thị xã Hương Trà Thị xã Hương Trà- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
4 Chi cục thuế huyện Phú Vang Huyện Phú Vang- Chi cục thuế khu vực Hương Phú
5 Chi cục thuế  thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Thủy- Chi cục thuế khu vực Hương PhúCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Sóc Trăng
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Tú- Chi cục thuế khu vực Châu Thành
2 Chi cục thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành – Chi cục thuế khu vực Châu Thành
3 Chi cục thuế huyện Thạnh Trị Huyện Thạnh Trị – Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
4 Chi cục thuế thị xã Ngã Năm Thị xã Ngã Năm – Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
5 Chi cục thuế thành phố Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng- Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng
6 Chi cục thuế huyện Mỹ Xuyên Huyện Mỹ Xuyên – Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc TrăngCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Hưng Yên
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ – Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phù Cừ
2 Chi cục thuế huyện Phù Cừ Huyện Phù Cừ – Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phù Cừ
3 Chi cục thuế thành phố Hưng Yên Thành phố Hưng Yên – Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động
4 Chi cục thuế huyện Kim Động Huyện Kim Động – Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim ĐộngCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ – Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai
2 Chi cục thuế huyện Võ Nhai Huyện Võ Nhai  -Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai
3 Chi cục thuế thành phố Sông Công Thành phố Sông Công – Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ
4 Chi cục thuế huyện Đại Từ Huyện Đại Từ – Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ 
5 Chi cục thuế thị xã Phổ Yên Thị xã Phổ Yên – Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
6 Chi cục thuế huyện Phú Bình Huyện Phú Bình- Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
7 Chi cục thuế huyện Phú Lương Huyện Phú Lương- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa
8 Chi cục thuế huyện Định Hóa Huyện Định Hóa- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định HóaCập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc cục Thuế tỉnh Ninh Thuận
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục thuế huyện Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
2 Chi cục thuế huyện Bác Ái Huyện Bác Ái- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
3 Chi cục thuế huyện Ninh Hải Huyện Ninh Hải- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc
4 Chi cục thuế huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Bắc- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay