1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. 3. meInvoice.vn tích hợp
  5. Lịch sử phát triển sản phẩm
  6. R7
  7. Cập nhật thông tin bản quyền (Copyright) trên website và email gửi cho khách hàng

Cập nhật thông tin bản quyền (Copyright) trên website và email gửi cho khách hàng

1. Mục đích


Kể từ phiên bản MeInvoice.vn R7, MISA sẽ cập nhật thông tin bản quyền (Copyright) mới trên website https://meinvoice.vn, https://app.meinvoice.vn và email gửi cho khách hàng.


2. Chi tiết thay đổi

 Trên website https://meinvoice.vn

  • Từ phiên bản R6 trờ về trước hiển thị thông tin: Copyright @ 2017 MISA JSC
  • Từ phiên bản R7 trở đi hiển thị thông tin: Copyright @ 2017 – 2018 MISA JSC

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay