1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Bổ sung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành PXK điện tử

Bổ sung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành PXK điện tử

1. Mục đích

Cho phép kế toán khởi tạo được mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành phiếu xuất kho điện tử.


2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Cho phép kế toán khởi tạo được mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành phiếu xuất kho điện tử.

1. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, chi tiết xem tại đây.

2. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay