1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. NSD muốn có báo cáo tổng hợp doanh thu của từng khu vực xuất hóa đơn để hằng ngày hoặc hằng tháng đối chiếu số liệu doanh thu của từng khu vực

NSD muốn có báo cáo tổng hợp doanh thu của từng khu vực xuất hóa đơn để hằng ngày hoặc hằng tháng đối chiếu số liệu doanh thu của từng khu vực

1. Mục đích

Cho phép kế toán lập báo cáo tổng hợp doanh thu của từng khu vực xuất hóa đơn để hàng ngày hoặc hàng tháng đối chiếu số liệu doanh thu của từng khu vực

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Cho
phép kế toán lập báo cáp tổng hợp doanh thu của từng khu vực xuất hóa đơn  để đáp ứng cho khách hàng BV Mỹ Đức.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay