1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 2. meInvoice.vn Desktop
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Câu hỏi chung
 6. (Desktop) Làm thế nào để quản lý PXK gửi bán đại lý như hóa đơn?

(Desktop) Làm thế nào để quản lý PXK gửi bán đại lý như hóa đơn?

1. Nội dung

Hướng dẫn lập, phát hành và quản lý Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

Giả sử, đơn vị có phát sinh Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, thực hiện theo các bước sau:

Lập hồ sơ để thông báo phát hành phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý
1. Khởi tạo mẫu hóa đơn Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý và thông báo phát hành hóa đơn.

 • Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm .

2. Khai báo các thông tin trên mẫu hóa đơn

 • Tại mục  Loại hóa đơn, chọn Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

 • Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

Lập và phát hành phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

1. Vào phân hệ Hóa đơn\ chọn PXK gửi bán hàng đại lý.
2. Khai báo các thông tin trên Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, sau đó nhấn Cất.

 • Hoặc nhấn Phát hành HĐ(Nếu có nhu cầu phát hành ngay).

Lưu ý: Kế toán có thể phát hành hóa đơn từ danh sách hóa đơn, xem hướng dẫn tại đây.

 

Gửi phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn.

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KHGửi bị lỗiĐã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

4. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm phiếu xuất kho cần gửi cho khách hàng.

5. Nhấn Lấy dữ liệu.6. Chọn phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý cần gửi, nhấn Gửi HĐ cho khách hàng.

 • Gửi hóa đơn hàng loạt: Vào Hóa đơn\ chọn Gửi HĐ cho khách hàng hàng loạt.

 • Xem hướng dẫn gửi hóa đơn cho khách hàng tại đây.

Xóa bỏ phiếu xuất gửi bán hàng đại lý kho bị sai sót

1. Vào phân hệ Hóa đơn\tab Xoá hoá đơn, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.

 • Thông tin chung: khai báo thông tin về Ngày xoá hoá đơn, Số thứ tự ghi nhận việc xoá hoá đơn và lý do xóa hóa đơn.
 • Biên bản thỏa thuận: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản thỏa thuận xóa hóa đơn đã được lập.

Lưu ý: Có thế nhấn vào biểu tượng  để đính kèm biên bản thỏa thuận.

 • Phiếu xuất kho cần xóa: khai các thông tin về phiếu xuất kho bị xoá:
 • Nhấn vào biểu tượng .
 • Thiết lập thời gian để tìm kiếm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn hoá đơn cần xóa, nhấn Đồng ý.

3. Khai báo lý do xóa bỏ, nhấn Cất

Lưu ý Không thể lập phiếu xuất kho điều chỉnh/ thay thế cho phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

 

Tra cứu, tìm kiếm phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

1. Vào mục Hóa đơn\ tìm kiếm Phiếu xuất kho trên danh sách hóa đơn theo mẫu số hoặc ký hiệu.

2. Chương trình tự động hiển thị danh sách phiếu xuất kho theo mẫu số/ ký hiệu đã tìm kiếm.

 

Các tình huống khi sử dụng hóa đơn điện tử khác và quản lý tình hình sử dụng hóa đơn

1. Chuyển thành hóa đơn giấy

Xem hướng dẫn tại đây.

2. Hủy hóa đơn

Xem hướng dẫn tại đây.

3. Xem báo cáo hóa đơn điện tử

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay