1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Bổ sung tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

Bổ sung tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

1. Mục đích

Cho phép kế toán tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà sách có thể thiết lập để tính thành tiên sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Cho phép kế toán thiết lập tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để đáp ứng cho khách hàng thuộc lĩnh vực nhà sách.

Giả sử đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà sách muốn phần mềm tự động tính thành tiền sau thuế sau khi nhập số lượng và đơn giá sau thuế thì thực hiện theo các bước sau:


1. Thiết lập Tính thành tiền sau thuế theo số lượng và đơn giá sau thuế trên Hệ thống\Tùy chọn:

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và không tích vào Tính số lượng theo đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế


2. Khi lập hóa đơn, trên giao diện sẽ hiển thị thêm cột Thành tiền sau thuế và được tự động tính toán theo công thức = Số lượng * Đơn giá sau thuế – (Tiền chiết khấu * (1+Thuế suất)).


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay