Đăng nhập vào trang thuế điện tử

 • Nhấn Đăng nhập.
 • Khai báo thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu theo các trường hợp sau:
  • Trường hợp 1: Danh nghiệp đã có mật khẩu của hệ thống iHTKK thì đăng nhập vào eTax bằng tài khoản:
   • Tên đăng nhập là MST.

VD: Doanh nghiệp có mã số thuế là: 0101243150 thì tên đăng nhập là: 0101243150

   • Mật khẩu là mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK đã có.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã có mật khẩu của hệ thống nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại webside: nopthue.gdt.gov.vn thì đăng nhập vào eTax bằng tài khoản:
   • Tên đăng nhập: <MST>-QL

VD: Doanh nghiệp có mã số thuế là: 0101243150 thì tên đăng nhập là: 0101243150-QL

   • Mật khẩu là mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử đã có.
 • Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên eTax tại chức năng Đăng ký.
 • Đối với doanh nghiệp đã có tài khoản eTax thỉ thực hiện đăng nhập với MST và mật khẩu đã đăng ký trước đó

 

Cập nhật 03/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay