1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

Lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

 Các bước thực hiện

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.

2. Chọn Lập biên bản.

3. Khai báo thông tin tìm kiếm hóa đơn điện tử cần lập biên bản điều chỉnh\ nhấn Lấy dữ liệu
4. Chọn hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Khai báo các thông tin chung trên biên bản điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
7. Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh.

Lưu ý: Có thể xóa biên bản điều chỉnh đã lập bằng cách nhấn Xóa biên bản

8. Nhấn Cất/ Cất và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng.

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay