1. Trang chủ
  2. Sửa biên bản hủy/điều chỉnh biên lai đã lập

Sửa biên bản hủy/điều chỉnh biên lai đã lập

1. Nội dung

Hướng dẫn chỉnh sửa biên bản hủy biên lai/biên bản điều chỉnh biên lai có sai sót ngay trên phần mềm để tiện theo dõi và quản lý thông tin đã chỉnh sửa trên biên lai.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Đơn vị thu phí, lệ phí chưa ký lên biên bản

1. Vào mục Xử lý biên lai.

2. Tại dòng biên lai cần sửa biên bản, nhấn biểu tượng

3. Sửa lại thông tin trên biên bản.

4. Ký điện tử lên biên bản.

5. Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản cho khách hàng.

Lưu ý: Nhấn Xóa biên bản nếu không còn nhu cầu sử dụng biên bản này.

Trường hợp 2: Đơn vị thu phí, lệ phí đã ký và gửi biên bản cho người nộp phí, lệ phí nhưng người nộp phí, lệ phí chưa ký biên bản.

1. Vào mục Xử lý hóa đơn.

2. Tại dòng hóa đơn cần sửa biên bản hủy, nhấn biểu tượng

3. Sửa lại thông tin trên biên bản.

4. Ký điện tử lên biên bản.

5. Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản cho đơn vị nộp phí, lệ phí.

Trường hợp 3: Cả bên thu phí và bên nộp phí đều đã ký điện tử lên biên bản.

Không thể sửa hoặc xóa biên bản trong trường hợp này.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay