1. Trang chủ
  2. Sửa mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice web một cách nhanh chóng

Sửa mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice web một cách nhanh chóng

1. Nội dung

Trước phiên bản R16: Với những mẫu hóa đơn được khởi tạo trên MISA MEINVOICE Web, nếu muốn sửa mẫu hóa đơn thì phải đăng nhập MISA MEINVOICE Web để thực hiện.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R16 trở đi: Khi làm việc tại meInvoice desktop, với các mẫu hóa đơn khởi tạo trên MISA MEINVOICE Web, cho phép NSD có thể lên thẳng trên MISA MEINVOICE Web để sửa mẫu.

1. Chọn mẫu hóa đơn khởi tạo tử MISA MEINVOICE WEB cần sửa.

2. Nhấn Sửa mẫu.

3. Chương trình hiển thị giao diện sửa mẫu trên MISA MEINVOICE WEB.

4. Thực hiện sửa mẫu hóa đơn sau đó nhấn Lưu.

5. Chương trình tự động cập nhật mẫu hóa đơn đã được sửa xuống danh sách mẫu hóa dưới MISA MEINVOICE Desktop.

Lưu ý: Dưới MISA MEINVOICE Desktop vẫn có thể thực hiện Ký điện tửXuất khẩu mẫu hóa đơn.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay