1. Trang chủ
 2. Thiết lập email gửi biên lai

Thiết lập email gửi biên lai

1. Nội dung

Thiết lập email gửi biên lai là để phục vụ cho việc gửi biên lai điện tử đã phát hành tới khách hàng. Khi sử dụng chức năng gửi biên lai, chương trình sẽ thực hiện gửi từ địa chỉ email được thiết lập.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào mục Hệ thống\ chọn Emai gửi biên lai.

2. Chọn Nhà cung cấp dịch vụ Email.

 • Nếu chọn Dịch vụ email MISA: chương trình sẽ dùng dịch vụ email của MISA để gửi biên lai cho khách hàng, người dùng không cần thiết lập máy chủ gửi email.
 • Nếu chọn một trong các nhà cung cấp: Gmail 1; Gmail 2; Hotmail; Outlook Mail; Yahoo Mail 1; Yahoo Mail 2 thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Tên người gửi/Email gửi: các thông tin này sẽ được sử dụng để người nhận email biết được thông tin người gửi (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi” khai báo tại đây. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Tên đăng nhập và Mật khẩu: là tài khoản đăng nhập vào email của người gửi (Ví dụ: Tài khoản Gmail, Tài khoản Yahoo…)

 • Nếu chọn nhà cung cấp: Khác thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Máy chủ mailCổng và Phương thức bảo mật: Kế toán liên hệ với Quản trị mạng của công ty để được cung cấp thông tin.
  • Tên người gửi/Email gửi: các thông tin này sẽ được sử dụng để người nhận email biết được thông tin người gửi (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi” khai báo tại đây. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Tên đăng nhập và Mật khẩu: là tài khoản đăng nhập vào email của người gửi.

3.  Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không => Nếu chưa đúng thì thực hiện thiết lập lại.

Lưu ýTham khảo Các trường hợp thiết lập Email không thành công tại đây

5. Nhấn Lưu. Khi gửi biên lai cho khách hàng, chương trình sẽ thực hiện gửi từ email đã thiết lập, với tiêu đề email chứa tên đơn vị được khai báo ở trên.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay