1. Trang chủ
  2. Thiết lập kết nối để sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử MISA

Thiết lập kết nối để sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử MISA

Lưu ý: Để sử dụng hình thức ký qua máy chủ ký số MISA, cần mua dịch vụ ký số MISA.

  • Với khách hàng cũ (đã sử dụng phần mềm meInvoice và chưa chưa có MISA eSign) thì thực hiện mua dịch vụ bằng cách nhấn Tìm hiểu thêm. Các bước tiếp theo xem hướng dẫn tại đây.

  • Với khách hàng mới thì thực hiện mua khi mua mới phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

1. Nhấn Kết nối ngay.
2. Đăng nhập tài khoản eSign.

  • Khai báo thông tin tài khoản eSign (là thông tin Số điện thoại, email đã đăng ký khi mua chứng thư cung cấp hồ sơ được yêu cầu)
  • Nhấn Đăng nhập.

3. Nhập mã xác thực ký số (do chương trình cung cấp qua số điện thoại/email đăng ký dịch vụ chữ ký số điện tử MISA)\ nhấn Đồng ý.

Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tử:

  • Nếu tích chọn: Chương trình sẽ yêu cầu nhập mã xác thực mỗi lần thực hiện ký số.
  • Nếu không tích chọn: Chỉ cần nhập mã xác thực khi đăng nhập tài khoản eSign.

Lưu ý:

  • Sau khi thiết lập kết nối thành công, khách hàng có thể thay đổi lại mã xác thực . Xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp dịch vụ MISA eSign đã hết hạn, thực hiện gia hạn bằng cách nhấn Gia hạn ngay. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay