1. Trang chủ
  2. Thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn

Thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng tính năng thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn. Một số đơn vị đặc thù đang gặp khó khăn cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị kinh doanh máy móc thiết bị, khách hàng yêu cầu ghi rõ trên hóa đơn loại máy đó được lắp ráp từ những thiết bị nào.

  • Nếu khai báo phụ tùng như 1 hàng hóa có đơn giá =0 thì phụ tùng hiển thi số thứ tự như 1 hàng hóa trên hóa đơn.
  • Nếu đánh dấu phụ tùng là dòng diễn giải, mô tả thì không khai báo được số lượng phụ tùng và đơn vị tính.

Từ phiên bản R20 Desktop (phát hành ngày 28/11/2020) trở đi: Chương trình cho phép thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn.

Lưu ý: Chương trình mặc định đánh số thứ tự dòng hàng hóa trên hóa đơn.

Nếu không có nhu cầu hiển thị số thứ tự trên 1 dòng chi tiết thực hiện như sau:

  • Nhấn chuột phải tại dòng không muốn hiển thị số thứ tự như hàng hóa, chọn Không đánh số thứ tự.

  • Trên hóa đơn không hiển thị số thứ tự của dòng chi tiết đó.

Khi nhập khẩu hóa đơn, nếu không muốn hiển thị số thứ tự dòng hàng hóa chi tiết trên hóa đơn thực hiện như sau:

  • Thêm cột Số thứ tự dòng hàng hóa: Nhập giá trị 0 vào dòng hàng hóa không cần hiển thị số thứ tự trên file dữ liệu nhập khẩu.

  • Tại bước Ghép cột dữ liệu, tab Thông tin chi tiết, ghép cột STT trên phần mềm với cột vừa tạo thêm trên file nhập khẩu.

  • Thực hiện các bước tiếp theo như bình thường. Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu tương tự tại đây.

Lưu ý: Đối với những mẫu hóa đơn được khởi tạo trước phiên bản R20 Desktop, để có thể thiết lập được tính năng này thì cần sửa mẫu hóa đơn.

  • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn.
  • Sửa mẫu hóa đơn (phát hành trước R20 Desktop) cần thiết lập không hoặc có đánh số thứ tự các dòng trên hóa đơn.

Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay