1. Trang chủ
  2. Cho phép tổ chức thu phí, lệ phí lập biên lai điều chỉnh cho biên lai sai sót

Cho phép tổ chức thu phí, lệ phí lập biên lai điều chỉnh cho biên lai sai sót

1. Nội dung

Cho phép đơn vị thu phí, lệ phí lập và phát hành biên lai điều chỉnh trong trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí đã kê khai nộp phí và người nộp phí, lệ phí đã hạch toán chi phí, sau đó phát hiện có sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R31 Web: Chương trình chưa đáp ứng nghiệp vụ lập biên lai điều chỉnh cho biên lai sai sót.

Từ phiên bản R31 Web (phát hành ngày 12/01/2021) trở đi: Chương trình cho phép đơn vị thu phí, lệ phí lập và phát hành biên lai điều chỉnh cho biên lai sai sót.

Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay