1. Trang chủ
  2. Trường hợp đăng nhập không thành công và cách khắc phục

Trường hợp đăng nhập không thành công và cách khắc phục

1. Mô tả

Khi đăng nhập phần mềm MISA meInvoice chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

2. Nguyên nhân

Do đăng nhập phần mềm bằng email đã tích hợp MISA ID với số điện thoại trùng với số điện thoại của 1 người dùng khác trên hệ thống.

Lưu ý: Trường hợp ngược lại: Đăng nhập phần mềm bằng số điện thoại đã tích hợp MISA ID với email  trùng với 1 email của 1 người dùng khác trên hệ thống chương trình cũng cảnh báo tương tự.

3. Cách khắc phục

  • Người dùng thay đổi email của mình.
  • Hoặc nhờ Admin kiểm tra trên danh sách người dùng (mục Hệ thống\Quản lý người dùng), người dùng nào đang có email trùng với email trên cảnh báo thì yêu cầu người dùng đó thay đổi lại email.

Lưu ý: Thực hiện tương tự với cảnh báo trùng email.

Cập nhật 08/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay