1. Trang chủ
 2. TT 68 Khởi tạo mẫu hóa đơn

TT 68 Khởi tạo mẫu hóa đơn

2. Các bước thực hiện.

  1. Vào mục Bàn làm việc.
  2. Chọn Hóa đơn, phiếu xuất kho.
  3. Nhấn Khởi tạo mẫu hóa đơn.

3. Chọn mẫu hóa đơn:

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn.
   • Chọn loại hóa đơn cần khởi tạo mẫu.

(Ảnh)

  • Chọn mẫu hóa đơn theo lĩnh vực kinh doanh của đơn vị

  • Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng, nhấn Chọn.

Lưu ý: Đối với một số đơn vị đặc thù, có thể thiết lập thêm trường thông tin hiển thị trên hóa đơn theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 (Ảnh)

4. Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn điện tử.

Ký hiệu hóa đơn: VD:1K20TYY

  • Ký tự thứ nhất: để phân biệt các loại hóa đơn. Trong đó:

1 là Hóa đơn giá trị gia tăng.

2 là Hóa đơn bán hàng.

3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

4 là hóa đơn khác như tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

  •  Ký tự thứ 2 là:

Chóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế

Hoặc K: loại không có mã của cơ quan thuế.

  • Ký tự thứ 3 và 4: Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

VD: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2019 thì thể hiện là số 19; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2020 thì thể hiện là số 20

  • Ký tự thứ 5: Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó:

T là HĐĐT do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

D là HĐĐT đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;

L: là HĐĐT của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;

M: là HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền.

  • Ký tự thứ 6 và 7: Là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Lưu ý: Có thể thiết kế lại mẫu hóa đơn theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Xem mẫu hóa đơn

  • Để xem mẫu hóa đơn dạng có chiết khấu: Nhấn chọn Hóa đơn có chiết khấu.

  • Để xem mẫu hóa đơn ngoại tệ nhấn chọn: Ngoại tệ.

6. Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo mẫu hóa đơn điện tử.
7. Để Sửa/Xóa mẫu hóa đơn đã khởi tạo hoặc Tạo mới mẫu hóa đơn khác thực hiện như sau:

   • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn.
   • Để Sửa mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng trên mẫu hóa đơn muốn sửa.
   • Để Xóa mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng trên mẫu hóa đơn muốn xóa.
   • Để Xem chi tiết mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng trên mẫu hóa đơn muốn xem.
   • Để Tạo mới mẫu hóa đơn khác nhấn Thêm mới.

Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Mẫu hóa đơn chưa được thông báo phát hành.

8. Lưu ýCần ký điện tử lên mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay