1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn bao gồm cả thông tin ngoại tệ nếu có.

Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn bao gồm cả thông tin ngoại tệ nếu có.

1. Mục đích

Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn khi có phát sinh đến ngoại tệ.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn khi có phát sinh đến ngoại tệ, chi tiết như sau:

  • Khi trên Hệ thống\Tùy chọn, NSD tích chọn “Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ”. Và NSD lập hóa đơn có phát sinh đến ngoại tệ thì khi xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn sẽ bổ sung thêm các cột thông tin: Loại tiền, Tỷ giá, Thành tiền quy đổi, Tiền CK quy đổi, Tiền thuế quy đổi, Tổng tiền thanh toán quy đổi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay