1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

1. Mục đích

Cho phép các đơn vị kinh doanh có thể lập, phát hành và quản lý các hóa đơn bán hàng dành cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Chương trình cho phép khởi tạo, lập, phát hành hóa đơn và quản lý các mẫu hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

  • Khi khởi tạo mẫu, cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Xem hướng dẫn lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

  • Xem hướng dẫn lập hóa đơn, phát hành và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay