1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn

Cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn

1. Mục đích

Chương trình cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R12: Chương trình cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn.

 

Chi tiết thay đổi:
1. Vào Đăng ký phát hàng/Mẫu hóa đơn, chọn Thêm mới, chọn Loại hóa đơn, hiển thị màn hình Thiết lập mẫu hóa đơn

  • Chọn Thiết lập thông tin hóa đơn

  • Chọn dấu “+” cuối trường Số tài khoản ngân hàng để thêm trường Số tài khoản ngân hàng thứ 2 của đơn vị, chọn Chọn để lưu thông tin thiết lập.

  • Hóa đơn hiển thị được nhiều tài khoản ngân hàng

 

 

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay