1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R2
  6. Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và đã kê khai thuế có xảy ra sai sót, NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và đã kê khai thuế có xảy ra sai sót, NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

1. Mục đích


Cho phép kế toán lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót trong trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua và đã được kê khai thuế.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R2: Chương trình bổ sung tính năng cho phép kế toán lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử do phát sinh sai sót trong trường hợp hóa đơn đã được kê khai thuế.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay