1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3
  6. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn để NSD có thể phân biệt được các mẫu đã khởi tạo

Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn để NSD có thể phân biệt được các mẫu đã khởi tạo

1. Mục đích


Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn để người sử dụng có thể phân biệt được các mẫu đã khởi tạo.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn.

Lưu ý:

  • Tên của các mẫu hóa đơn không được trùng nhau.
  • Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu tại đây.


Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay