1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R5
  6. Kế toán muốn thiết lập được định dạng số chữ số thập phân của đơn giá, thành tiền để các giá trị tính trên hóa đơn được chính xác

Kế toán muốn thiết lập được định dạng số chữ số thập phân của đơn giá, thành tiền để các giá trị tính trên hóa đơn được chính xác

1. Mục đích

Cho phép kế toán thiết lập định dạng số chữ số hàng thập phân của Số lượng, Đơn giá, Thành tiền để các giá trị tính toán trên hóa đơn được chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R5: Chương trình cho phép kế toán thiết lập định dạng số chữ số hàng thập phân của các cột số liệu (Số lượng, Đơn giá, Số tiền, Tỷ lệ) tại Hệ thống\Tùy chọn, mục Định dạng số.

Để thiết lập định dạng số cho các cột số liệu, kế toán thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn, thiết lập định dạng số chữ số phần thập phân của cột số liệu cần thiết lập tại mục Định dạng số.

  • Sau khi thiết lập, trên hóa đơn sẽ hiển thị theo định dạng số tương ứng.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay