1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R6
  6. Cải tiến luồng mua trên app meInvoice giúp KH có tài khoản meInvoice nhưng chưa có tài nguyên nào (kể cả tài nguyên cấp tạm) khi thực hiện mua mới tài nguyên có thể nhập được mã giới thiệu/giảm giá

Cải tiến luồng mua trên app meInvoice giúp KH có tài khoản meInvoice nhưng chưa có tài nguyên nào (kể cả tài nguyên cấp tạm) khi thực hiện mua mới tài nguyên có thể nhập được mã giới thiệu/giảm giá

1. Mục đích

Cải tiến luồng mua trên app meInvoice giúp KH có tài khoản meInvoice nhưng chưa
có tài nguyên nào (kể cả tài nguyên cấp tạm) khi thực hiện mua mới tài nguyên có
thể nhập được mã giới thiệu/giảm giá

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Tại Hệ thống\Quản lý tài nguyên, khi tài khoản meInvoice của đơn vị chưa có tài nguyên (kể cả tài nguyên cấp tạm) thì khi chương trình sẽ cho phép đơn vị thực hiện lập đơn mua hàng giống như đơn hàng mua mới và có thể nhập được thông tin Mã giới thiệu/giảm giá.

Lưu ý: Để mua mới trên app.meinvoice.vn, kế toán cần hủy đơn hàng đã mua trước đó (chỉ hủy được các đơn hàng chưa thanh toán)


Xem hướng dẫn hủy đơn hàng và thực hiện mua mới tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay