1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. NSD muốn xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn ra định dạng word để có thể tùy chỉnh cho phù hợp trước khi nộp cho Cơ quan Thuế

NSD muốn xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn ra định dạng word để có thể tùy chỉnh cho phù hợp trước khi nộp cho Cơ quan Thuế

1. Mục đích

Cho phép xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn ra định dạng word để có thể tùy chỉnh cho phù hợp trước khi nộp cho Cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên danh sách và giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn cho phép kế toán xuất khẩu ra word để chỉnh sửa:

  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử


Xem hướng dẫn lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại đây.

  • Thông báo phát hành hóa đơn


Xem hướng dẫn lập Thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay