1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép NSD lọc hóa đơn theo Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn

Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép NSD lọc hóa đơn theo Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn

1. Mục đích

Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép NSD lọc hóa đơn theo Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn giúp thuận tiện hơn cho các đơn vị sử dụng nhiều Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng, khi lọc báo cáo cho phép người dùng chọn Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn cần xem

  • Nhấn nút Lọc báo cáo và chọn Mẫu số – Ký hiệu cần xem  • Nhấn Lọc => Trên báo cáo sẽ hiển thị các hóa đơn đã phát hành thuộc Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn được chọn.

Xem hướng dẫn xem báo cáo tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay